Plan kazań

Jako protestanci wszystkie nasze kazania opieramy na Piśmie Świętym.


Nabożeństwa Sobota 9:30
Studium biblijne Sobota 9:45
Kazanie Słowa Bożego Sobota 11:00

Program kazań okręgu opolskiego

Sprawdź aktualny plan kazań na Maranatha.pl – oficjalnej stronie Diecezji Południowej.